……”STRANGE ORACLE”……

Written by Panos Andreou on . Posted in Strange Oracle, Σύντομα νέα

09-06-2023 Παρασκευή, 21:00-22:00 (Hellas Time)
Ο απλανής μάντης Horatius Rex
παρουσιάζει διφορούμενες κάθε φορά τοποθετήσεις, χρησμούς, προοπτικές ….
Το κατάλληλο μέρος αυτή την εποχή για το μαντείο βρίσκεται εδώ, στο ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟ
Απόψε παρουσιάζεται τό 4ο μέρος τής μεγάλης ενότητας “PROG FOLK”