Παρασκευή

09:00-12:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

12:00-13:00 Ισπανία – Tradicion Sonora

12:00-14:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

14:00-15:00 [Ζώνη Αρχείου] Σταύρος Μπέκας – Moviesonic

15:00-16:00 [Ζώνη Αρχείου] Σταύρος Μπέκας – Moviesonic

16:00-17:00 Αντώνης Ζήβας – Reclaim the Music DJ Sessions

17:00-20:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

20:00-22:00 Χαρά Παπαδάτου, Μίρκα Σαβαϊδη – Βαβέλ

22:00-23:00 Βαγγέλης Χαλικιάς – Όλα είναι δρόμος

23:00-00:30 Αντώνης Αθανασόπουλος, Νινίτα Κολοβέα, Νίκος Μούσιας – Νύχτα Στάσου

00:30-09:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών