Παρασκευή

10:00-11:00: Αμυγδαλοτσακίσματα – Μουσικές Επιλογές – Ματούλα Γκουτζουρέλα
11:00-12:00: Σχολείο Μεταδεύτερης Ευκαιρίας – Μάνος Μπούρας
12:00-13:00: 360 Joules – Χρήστος Αναστασόπουλος (Ε)
13:00-14:00: Φθηνά Εισιτήρια – Ευρυδίκη Γεωργοπούλου (Ε)
14:00-15:00: Brainessance – Δημήτρης Λάμπος (Ε)
15:00-16:00: Μεσημέρι με τις Μουσικές του Μεταδεύτερου
16:00-17:00: Reclaim the Music – Αντώνης Ζήβας
17:00-18:00: Πτήση 202 – Νίκος Μούσιας
18:00-20:00: Free Range – Χριστίνα Κουτρουλού (Ε)
20:00-21:00: PickUp the Pieces – Άννα Μπικάκη
21:00-22:00: Strange Oracle – Horatius Rex
22:00-24:00: Ο Αφρός των Ημερών – Στέλλα Τουρνά
24:00-10:00Μουσικές Επιλογές από τους Παραγωγούς του Μεταδεύτερου