Σάββατο

09:00-12:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

12:00-13:00 Animartists

13:00-13:15 Γιώργος Παπαδόπουλος-Τετράδης – Τετράδια

13:15-14:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

14:00-15:00 Νίκος Κασαπάκης – Perfect Disaster

15:00-18:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

18:00-19:00 Κατερίνα Πατσουράκου – Μουσικές Επιλογές

19:00-21:00 Χριστίνα Κουτρουλού – Free Range

21:00-22:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

22:00-01:00 Τάσος Κοροτζής – Jazz n Blues Round Midnight

01:00-09:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών