Και Αυτό Θα Περάσει… – ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ

Παρασκευή 09.02.2024, 18:00-19:00, με τον Γιάννη και τη Görkem Σαούλη

Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος και δανεισμένος από την επιγραφή της εισόδου της κατοικίας του Γιωργή Παπάζογλου, γιου του ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου και της Αγγέλας Παπάζογλου στην Νίκαια (Κοκκινιά).

Εμπεριέχει ταυτόχρονα υπάρχουσα θέση που επιδρά αρνητικά σε ενεστώτα χρόνο αλλά και αισιόδοξη πεποίθηση για αίσια έκβαση στο μέλλον.