Περί ανέμων και υδάτων ξανά

Τρίτη 12/1 10:00-12:00 με την Κάκια Ιγερινού

συζήτηση με τον ιδιοκτήτη του Πολχώρου ΚΟΧΛΙΑΣ στο Μεσολλόγι Αντώνη Λαμπρόπουλο. Παρουσιάζει ο Νώντας Σαρλής.