Ο Αφρός των Ημερών

Παρασκευή 02.12.2022, 22:00-24:00, με τη Στέλλα Τουρνά

Ο Αφρός των Ημερών απόψε, με επιλογές από Reggae και Raggamuffin! STAY TUNED AND LET’S DANCE