Ήχος Μετα-2ος

Πέμπτη 31.03.2022, 18:00-19:00, με τον Αριστομένη Κατσαρό

…κουβέντα για αυτά που μας φτιάχνουνε κι αυτά που μας χαλάνε…