Χωρίς τίτλο 17:00 – 18:30

Written by Maria Vainali on . Posted in Uncategorized

Οι λέξεις που την προηγούμενη εβδομάδα έμοιαζαν να χάνουν το νόημά τους αποφάσισαν να αποκατασταθούν. Ναι, ναι, οι λέξεις αποφάσισαν. Γιατί οι λέξεις και φωνή έχουν και ψυχή και άρα ελεύθερη βούληση. Αυτές όχι εμείς. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να τις αγαπάμε και να τις χρησιμοποιούμε. Αυτές δε μας χρησιμοποίησαν ποτέ. Λόγια και μουσικές διαλέγει η Μαρία Βάιναλη.