Το Μεταδεύτερο στην έκθεση La Voix Libérée Poésie Sonore στο Παρίσι

Written by Maria Logiotatidou on . Posted in Σύντομα νέα

Την άνοιξη που μας πέρασε το Μεταδεύτερο συμμετείχε στη διοργάνωση της έκθεσης Ηχητικής Ποίησης La Voix Libérée
Poésie Sonore που έγινε στο Palais de Tokyo του Παρισιού (22/03/2019- 12/05/2019) σε μια συμπαραγωγή του τελευταίου με το ιταλικό Fondazione Bonotto. Η συμμετοχή του σταθμού μας περιλάμβανε συνέντευξη του Έλληνα ειδήμονα του είδους κ. Δημοσθένη Αγραφιώτη στην Κατερίνα Σωτηρίου (εκπομπή Terra Incognita), καταχώρηση της έκθεσης στην ιστοσελίδα και ραδιοφωνικό σποτ καθώς και live μετάδοση των έργων από το Παρίσι το Σάββατο 28 Απριλίου 2019. Η έκθεση είχε μεγάλη απήχηση κι έληξε επιτυχώς στις 12/5/2019. 

Παρακάτω οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να δείτε τους συντελεστές καθώς και λίστα με τα ραδιόφωνα που συμμετείχαν ανά την Ευρώπη και τις αντίστοιχες εκπομπές/καταχωρήσεις τους (από την επίσημη ενημέρωση των διοργανωτών)

La Voix Libérée – Poésie Sonore
22 march – 12 may 2019
Palais de Tokyo, Paris
Exhibition curated by
Eric Mangion and Patrizio Peterlini
Artistic presentation and installation by
Anette Lenz assisted by Emilie Excoffier
A project
FONDAZIONE
BONOTTO
PODCAST RADIO
METADEFTERO
16.03.2019
https://metadeftero.gr/terra-incognita-78/
RADIO TRE SUITE
18.03.2019
https://www.raiplayradio.it/…/archiv…/puntate/Panorama-2019-
a2409e2d-6d70-40c6-8fe1-48d23af240c2/7
RADIO 1 – MUSIC CLUB
19.03.2019
h t t p s : / / w w w. r a i p l a y r a d i o . i t / a u d i o / 2 0 1 9 / 0 3 / R A D I O 1 – M U S I C – C L U B – a f e c 0 7 7 4 –
e5a5-4511-8f60-9750f7f353df.html
Rai Radio 1 Music Club
21.03.2019
https://www.raiplayradio.it/…/radio1musicc…/archivio/puntate
RADIO POPOLARE
21.03.2019
https://www.radiopopolare.it/podcast/cult-di-gio-2103/
RADIO ARTE MOBILE
21.03.2019
https://www.radioartemobile.it/…/countdown-la-voix-liberee-…
poesie-sonore-the-liberated-voice-sound-poetry/
France Culture
22.03.2019
https://www.franceculture.fr/…/poesie-et-…/la-voix-est-libre
RADIO ARTE MOBILE
27.03.2019
https://www.radioartemobile.it/…/postazione-ram-radioartem…/
UTSANGA
31.03.2019
https://www.utsanga.it/aa-vv-la-voix-liberee-fondazione-bo…/
VIZIR RADIO
02.04.2019
https://soundcloud.com/vizi…/…/la-voix-liberee-exposition-au
RAI RADIO3 BATTITI
19.04.2019
https://www.raiplayradio.it/…/BATTITI-975bcde9-77e9-48c9-89…
RSI Radiotelevisione Svizzera, Rete 2, Diderot
24.04.2019
https://www.rsi.ch/…/d…/La-Voix-lib%C3%A9r%C3%A9e-%E2%80%93-
Po%C3%A9sie-sonore-11584192.html
FONDAZIONE
BONOTTO
*DUUU RADIO – show at the studio *DUUU
26.04.2019
https://www.duuuradio.fr/episode/la-voix-liberee
*DUUU RADIO – PERFORMANCES AT PDT
27.04.2019
https://www.duuuradio.fr/episo…/la-voix-liberee-performances
HIPOGLOTE – PORTOGALLO
27.04.2019
https://www.mixcloud.com/…/122o-hipoglote_2019-04-27_-emiss…%
C3%A9e/
Radio Roma Capitale
27.04.2019
https://www.mixcloud.com/…/patrizio-peterlini-sabato-27-ap…/
Vltava Rozhlas – Radio tchèque / Czech Radio
03.05.2019
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-790…
RAI Radio Uno- Non solo performing arts
07.05.2019
h t t p s : / / w w w. r a i p l a y r a d i o . i t / a u d i o / 2 0 1 9 / 0 5 / N S PA – d e l – 7 5 2 0 1 9 – L a – v o i x – l i b e r e e – –
df29b13d-2f5e-4438-8ac6-6d4bde238916.html
Reportage RFI concerning the days of performances
09.05.2019
http://www.rfi.fr/emission/20190509-gibrat-dessins-artbook
MEC FM RIO
12.05.2019
http://radios.ebc.com.br/…/ouca-serie-especial-voz-livre-po…
KUNSTRADIO
19.05.2019
http://www.kunstradio.at/2019A/19_05_19en.html
Radio Flash
01.06.2019
https://www.radioflash.to/podca…/soundscapes-586-2019-06-01/
TAPIN2
http://tapin2.org/playlist-7-la-voix-liberee-exposition
LAPTOP RADIO*DUU RADIO – PERFORMANCES AT PDT 27.04.2019
http://laptopradio.org/