Συλλογικές δράσεις 18 Άνω

Written by metadeftero on . Posted in Σύντομα νέα

Οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης γεννήθηκαν το φθινόπωρο του 2012 έπειτα από την ανάγκη θεραπευόμενων και θεραπευτών του 18 Άνω να αντισταθούν και να δράσουν συλλογικά στην Ελλάδα της κρίσης.

Στόχος μας είναι μέσω των συλλογικών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης 18 Άνω να δημιουργούμε σχέσεις που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την ισοτιμία, την επικοινωνία και να αντισταθούμε στον κοινωνικό κανιβαλισμό και την αποξένωση.