Ο Παλιός Είν’ Αλλιώς / Get A Little

Written by Giannis Angelatos on . Posted in Σύντομα νέα

Κυριακή 06.03 (22.00-23.00) Γιάννης Αγγελάτος

Up Tempo μίξη από ήχους και χρώματα για μια ψυχική ανάταση