ΚΕΘΕΑ Mosaic

Written by metadeftero on . Posted in Σύντομα νέα

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC προσφέρει ενημέρωση, συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε εξαρτημένους μετανάστες/πρόσφυγες, προετοιμάζοντας όσους το επιθυμούν για ένταξη σε διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης.

Καλύπτει επίσης ευρύτερες ανάγκες κοινωνικής φροντίδας, φροντίδας της υγείας και της υγιεινής καθώς και υποστήριξης των εξαρτημένων μέσα από δικτύωση με υπηρεσίες, νομική ενημέρωση, μαθήματα ελληνικών, διαγνωστικές εξετάσεις κ.ά. Ο συνδυασμός υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, κινητοποίησης για θεραπεία, διαπολιτισμικής συμβουλευτικής και εκπαίδευσης διαμορφώνει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον υποδοχής κατάλληλο για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών.

Οι οικογένειες, οι σύντροφοι και οι φίλοι των εξαρτημένων μεταναστών μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες ενημέρωσης και συμβουλευτικής για θέματα που αφορούν την εξάρτηση. Συστηματικές υπηρεσίες παρέχονται στα Κρατητήρια Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη για τη συμβουλευτική υποστήριξη μεταναστών/προσφύγων με πρόβλημα χρήσης.

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC δραστηριοποιείται επίσης με στόχο την ψυχολογική υποστήριξη μεταναστών που δεν έχουν εμπλακεί με τη χρήση ναρκωτικών, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής ένταξης, παρέχοντας ενημέρωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική σε θέματα ενδοοικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, περιστασιακής χρήσης ουσιών, εργασίας, υγείας, συναισθηματικών δυσκολιών, κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. Στόχος η καλύτερη ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό και η προσωπική τους ανάπτυξη.

Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι διαπολιτισμική. Η λειτουργία του στηρίζεται σε ομάδες εθελοντών, οι οποίες σχηματίζονται από Έλληνες αλλά και από τις εθνικές κοινότητες των μεταναστών/προσφύγων. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τους μετανάστες βοηθώντας στη διερμηνεία και διαμεσολάβηση, την κοινωνική δικτύωση και τη συναισθηματική ενσωμάτωση των εξυπηρετούμενων.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας και η κατοχή νομιμοποιητικών εγγράφων δεν αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC.