ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση

Written by metadeftero on . Posted in Σύντομα νέα

Το KEΘEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δημιουργήθηκε το 1989 για χρήστες ναρκωτικών άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους.

 

Στην Αθήνα και στη Ραφήνα λειτουργούν δύο Συμβουλευτικά Κέντρα όπου γίνεται η πρώτη επαφή των εξαρτημένων με το θεραπευτικό πρόγραμμα. Διαθέτει Θεραπευτική Κοινότητα 60 θέσεων στη Ραφήνα Αττικής, με την ονομασία Εναλλακτική Κοινότητα ΠAPEMBAΣH, Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης και Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης για συγγενείς εξαρτημένων.

Οι εξελίξεις και τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία αποτελούν για τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αφορμή δραστηριοποίησης μέσω παρεμβάσεων με τη συνεργασία φορέων, πολιτών κ.ά. Τα μέλη του προγράμματος σχεδιάζουν και υλοποιούν κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες δράσεις, συνεισφέρουν, αλληλεπιδρούν με την κοινωνία, αποκτούν νέες αξίες και νόημα στη ζωή τους, αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και επανεντάσσονται στην κοινωνία.

Σημαντικό κομμάτι της θεραπείας αποτελεί η εκπαίδευση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μελών του προγράμματος. Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνεργάζεται παράλληλα με ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που προσφέρουν σε θεραπευόμενα μέλη μέσω υποτροφιών θέσεις φοίτησης σε αντικείμενα εκπαίδευσης της επιλογής τους. Στην Εναλλακτική Κοινότητα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των μελών. Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας βρίσκεται γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, όπου αθλούνται τα μέλη, διοργανώνονται τουρνουά και φιλοξενούνται τοπικές ποδοσφαιρικές ομάδες.