Ηχορραφίες

Written by Kostis GIannakopoulos on . Posted in Σύντομα νέα

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 6-7 μμ με τον Κώστα Γιαννακόπουλο

Την Κυριακή τραγούδια με δύσκολα διλήμματα. Με διλήμματα ερωτικά, κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά, εφηβικά και πολλά άλλα.