Ηχορραφίες

Written by Kostis GIannakopoulos on . Posted in Σύντομα νέα

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 6-7 μ.μ. με τον Κώστα Γιαννακόπουλο

Τη διετία 1937-39 το ρεμπέτικο μετεξελίχτηκε ραγδαία. Την ίδια περίοδο η δικτατορία της 4ης Αυγούστου προσπάθησε να το μετατρέψει σε ένα άλλο είδος τραγουδιού. Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό αυτός ο μετασχηματισμός οφείλεται στην παρέμβαση της δικτατορίας του Μεταξά.

Αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις Ηχορραφίες. Να δούμε για ποιο λόγο κάποιες μουσικές φόρμες κυνηγήθηκαν, ποιες ήταν αυτές οι φόρμες, αν τελικά άλλαξαν, πώς άλλαξαν, ποιοι αντιστάθηκαν και ποιοι ενέδωσαν.