Ηχορραφίες

Written by Kostis GIannakopoulos on . Posted in Σύντομα νέα

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 6-7 μ.μ. με τον Κώστα Γιαννακόπουλο

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου οι Ηχορραφίες θα παίξουν τραγούδια για μια εισβολή. Όχι στρατιωτική, ούτε πολεμική, αλλά… πολιτισμική. Τη βρετανική εισβολή, the british invasion, την εισβολή της βρετανικής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του ’60.