Ηχορραφίες

Written by Kostis GIannakopoulos on . Posted in Σύντομα νέα

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 6-7 μ.μ. με τον Κώστα Γιαννακόπουλο

Η ανθρωπική αρχή είναι μια θεωρία της φυσικής φιλοσοφίας, σύμφωνα με την οποία το σύμπαν δημιουργήθηκε με στόχο την ύπαρξη και τη διατήρηση των παρατηρητών του (εμείς είμαστε αυτοί). Ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε ή όχι με αυτή, θα ακούσουμε τραγούδια που σχετίζονται(!) με τον ένα ή άλλο τρόπο με την ανθρωπική αρχή.Και θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αν πρόκειται για σοβαρή επιστημονική προσέγγιση ή παραμύθι επιστημονικής φαντασίας.