Επανερχόμαστε στο ενεργό μας πρόγραμμα!!

Written by Stamatis Parhas on . Posted in Σύντομα νέα

Από τη Δευτέρα 18.10.2021, το Μεταδεύτερο επανέρχεται σταδιακά στη ροή των εκπομπών του. Παρακολουθείτε το Πρόγραμμά μας όπως συμπληρώνεται και, κυρίως, τις εκπομπές μας όπως ακούγονται μέσα από το διαδίκτυο…