Ελεύθερο λογισμικό/Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Written by Eleni Mitropoulou on . Posted in Uncategorized

Δευτέρα 23/2 18:00-20:00 (Ε)

Με το Μάριο Δήμα και την Ελένη Μη

Τι είναι το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, οι διαφορές με το ιδιόκτητο λογισμικό και η θέση του στην κοινωνία.

Συνέντευξη με τον Πρόδρομο Τσιαβό, νομικό σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ και το Βασίλη Χρυσό, επιστημονικό συνεργάτη της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε θέματα επικοινωνίας με τις κοινότητες (community building).

πρώτη ματάδοση: Παρασκευή 13/2 10:00-12:00