Γυμνά Καλώδια

Written by Vassilis Diplas on . Posted in Γυμνά καλώδια

“Μια κρίσιμη βίαιη στιγμή, είναι η ιστορική εποχή μας ετούτη.  Ένας κόσμος γκρεμίζεται, ένας άλλος δεν έχει ακόμα γεννηθεί.  Η εποχή μας δεν είναι στιγμή ισορρόπησης, οπόταν η ευγένεια, ο συβιβασμός, η ειρήνη, η αγάπη θα ‘ταν γόνιμες αρετές.  Ζούμε τη φοβερή έφοδο”.  Ν. Καζαντζάκης.  Σαν σήμερα…18/2/1883.  Απόψε 19:00-20:00

gymnakalwdia