Γυμνά Καλώδια

Written by Vassilis Diplas on . Posted in Γυμνά καλώδια, Σύντομα νέα

“Οι άγριοι αλληλοεξοντώνονται.  Οι εξημερωμένοι αλληλοεξαπατώνται.  Κι αυτό, λέγεται πορεία του κόσμου”.  Σοπενάουερ – Αφορισμοί.  Απόψε 19:00-20:00