Βροχή από Κάτω

Written by nefeli panopoulou on . Posted in Βροχή Από Κάτω, Σύντομα νέα

Τρίτη 24.05.2022, 22:00-23:00, με τη Νεφέλη Πανοπούλου

Jack Kerouac και Μάνος Ελευθερίου

Οι δύο άνδρες, γεννιούνται την ίδια μέρα και συναντιούνται στη “Βροχή από Κάτω”. Απ’ τις λαϊκές συνθέσεις που έντυναν τους στίχους του Μ.Ελευθερίου, μέχρι τα Jazz&Prose του Κέρουακ, θα διανύσουμε αποστάσεις από την Πρέβεζα και το Κιλκίς, μέχρι το Mexico, με την ελπίδα μιας κάποιας διαφυγής.