Βαβέλ

Written by Mirka on . Posted in Βαβέλ, Σύντομα νέα

Παρασκευή 21:00 – 22:00, με τη Μίρκα Σαββαΐδη και τη Χαρά Παπαδάτου

There are such things as ghosts. People everywhere have always known that. And we believe in them every bit as much as Homer did. Only now, we call them by different names. Memory. The unconscious.

The Secret History, Donna Tartt

Μέσα από εναλλασσόμενες γαλήνιες και ανήσυχες μελωδίες πιάνου, ηλεκτρονικούς σκοτεινούς ήχους και noise υπαρξισμό, η Βαβέλ εξερευνά δύο βιβλία, δύο θεατρικά και έναν πίνακα.