ΑΛΙΕΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ 13.06.2016 / 10:00 – 12:00

Written by Stamatis Parhas on . Posted in Αλιείς Μαργαριταριών, Σύντομα νέα

Δευτέρα – πάντα είναι Δευτέρα – 13 Ιουνίου 2016.
Σήμερα έχουμε κι ένα βιβλίο. Έχουμε και όμποε. Oboe d’amore. Έχουμε και cello. Έχουμε και μία φωνή – όργανο υπέροχο.