Αλιείς Μαργαριταριών

Written by Stamatis Parhas on . Posted in Αλιείς Μαργαριταριών, Σύντομα νέα

Δευτέρα 22.02.2021 (με τον Σταμάτη Πάρχα)

Ο Nigel Kennedy παίζει τις Τέσσερις Εποχές του Antonio Vivaldi και 4 κονσέρτα και 3 inventiones του Johann Sebastian Bach.