Τρίτη

9:00-17:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

17:00-18:00 Ζακία Άκρα – Shu Esti (επανάληψη)

18:00-19:00 Νίκος Φουρμούζης – Can you describe it? Are you Supposed to? (επανάληψη)

19:00-20:00 Γιώργος Γεωργιάδης – Περιπλανώμενος Δερβίσης (επανάληψη)

20:00-21:00 Νεφέλη Αρδίττη – Στη Γιουπέντη (επανάληψη)

21:00-22:00 Λάζαρης – Τραγούδια στο Παράθυρο (επανάληψη)

22:00-00:00 Θόδωρος Εξηντάρης – Πρίζες στις Ρίζες (επανάληψη)