Παρασκευή

9:00-17:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

17:00-18:00 Νίκος Κασαπάκης – Perfect Disaster (επανάληψη)

18:00-19:00 Δημήτρης Τσιρώνης – Μεσογειακά Νυχτερινά (επανάληψη)

19:00-20:00 Δημήτρης Δελής – Honky Tonk Lagoon (επανάληψη)

20:00-21:00 Αφροδίτη Πριμηκύρη – Αντηχήσεις (επανάληψη)

21:00-22:00 Δημήτρης Λάμπος – Brainessance (επανάληψη)

22:00-00:00 Κωνσταντίνος Καλτσάς – Η σπασμένη χορδή του Πάνα (επανάληψη)