Δευτέρα

9:00-17:00 Μουσικές επιλογές των παραγωγών

17:00-18:00 Έστερ Νάνο – The Border Crossing (επανάληψη)

18:00-19:00 Κώστας Γιαννακόπουλος – Ηχόρραφίες (επανάληψη)

19:00-20:00 Κώστας Αδαμόπουλος – Περίπατος (επανάληψη)

20:00-22:00 Χριστίνα Κουτρουλού – Free Range (επανάληψη)

22:00-00:00 Ιωάννης Λυμπέρης – Around Midnight Hit n Run (επανάληψη)